Wie is wie

Werking

Op 10 februari 2010 werd Tuinwijk100 opgericht om een jaar later, in 2011, het 100-jarig bestaan van de Cité te vieren. Deze feestelijkheden en de ermee samenhangende initiatieven genoten zo veel bijval dat Tuinwijk100 begin 2012 een permanent karakter kreeg en de naam veranderde in Tuinwijk2020. Tuinwijk2020 is een vzw met naast de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, een structuur van ondersteunende werkgroepen en organiserende projectgroepen.

Dagelijks bestuur

Beheerraad