Over Tuinwijk2020

Tuinwijk2020​

Tuinwijk2020 gaat voluit voor de Tuinwijk, eigenlijk een verrassend groen park van 115 ha dat we daarom graag de ParkCité noemen. Alle initiatieven zijn erop gericht wijd en zijd sympathie voor onze ParkCité te bewerken. Want experts omschrijven onze wijk als het mooiste voorbeeld van de ‘garden city’ op het Europese vasteland. Dat de wijk samen met het Nationaal Park Hoge Kempen wellicht werelderfgoed wordt, onderstreept nog eens hoe uniek de ParkCité is op landschappelijk, urbanistisch en architecturaal vlak.

Tuinwijk2020 wil er mee voor ijveren dat de overheden en de bewoners er alles aan doen om die eigenheid van de ParkCité te versterken. Daarom hanteert Tuinwijk2020 een sterk bewustmakend, maar sociaal en ook toeristisch geïnspireerd concept. Dat moet tegelijk de sociale samenhang – want Tuinwijk2020 wil verenigen – én de uitstraling van de Tuinwijk, de ParkCité, bevorderen. Tuinwijk2020 streeft daarom zo veel mogelijk naar samenwerking met anderen. De Picknick en het Kastanjefeest zijn daar voorbeelden van.

Missie & Visie​

Experts stellen dat de Eisdense Tuinwijk – de ParkCité – het mooiste voorbeeld is van het Garden Cityconcept op het Europese vasteland.

Daarom wilt Tuinwijk2020 een draagvlak creëren om een brede internationale waardering uit te bouwen voor de Eisdense Tuinwijk, de ParkCité.

De bedoeling is een zo ruim mogelijk publiek aantrekken om het historisch, authentiek urbanistisch-architecturaal woonconcept dat de Tuinwijk of ParkCité is, te beleven.

Samen met een hele groep vrijwilligers proberen wij dit te bewerkstelligen. Wie zijn deze toppers? Dat zie je hier!

Mijnwerkerswoning